Âhî Dîvânı 9

Ahi

? - ?
  • 621 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Saña yanmağa yeter hâlümi geh gâh baña
Elif-i sîne ile dâğ-ı dilüm âh baña

Kimler ile géceler kimler ile ahşamlar
Kim éki hafta durur gelmedi ol mâh baña

Tîr-i ğamzeñ yine sînemde éki zahm urdı
Éki göz ile nazar eyledi ol şâh baña

‘Işkı terk eyle baña ‘akl-ıla yâr ol yüri dér
Gör ne ağular éder bu dil-i güm-râh baña

Rûz-ı fürkat nécedür gösterem ÂHÎ’ye démiş
Baña ol günleri göstermesün Allâh baña

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir