Âhî Dîvânı 90

Ahi

? - ?
  • 623 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Terk édüp sen şâhı yüz döndürsem ol dergâhdan
Kıbleden dönsün yüzüm nevmîd olam Allâh’dan

Şol kadar çekdüm elif şol deñlü yakdum dâğlar
Kim ser-â-ser cismüme bir hil‘at étdüm âhdan

Leblerüñle ğoncalar bilsem ne nisbet étdiler
Yakası açılmaduk sözler çıkar efvâhdan

Kâmet eylerken namâza sen kıyâm étdüñ meger
Kim müezzin kend’özinden geçdi ilk Allâh’dan

Kûyuña ‘azm eyledi ÂHÎ nasîb olmadı âh
Gerçi gétdi Ka‘be’ye ammâ ki döndi râhdan

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir