Âhî Dîvânı 92

Ahi

? - ?
  • 505 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bâğuñ egerçi gül gibi serv-i bülendisin
Meh-rûlaruñ efendi bu gün şeh-levendisin

Benden olup da kapuñda n’ola kulluk eylesem
Hîç sen bilür misin seni nasıl efendisin

Nâleñ érişdi göklere yérlerdedür yüzüñ
Beñzer dilâ ki bir güzelüñ derdmendisin

Kullâb-ı zülf egerçi bir zencîr-i dil geçer
Éy nâle sen de haste göñüller kemendisin

Şi‘rüñ tutarsa ‘âlemi ÂHÎ ‘aceb degül
Şâ‘irler içre şimdi Kemâl-i Hocendî’sin

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir