Âhî Dîvânı 93

Ahi

? - ?
  • 550 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şehâ bir dil-ber-i nâ-mihribânsın
İgen şîvelüce şâh-ı cihânsın

Kıyâmetsin kıyâmet koparursın
Meger kim fitne-i âhır zamânsın

Koyup bülbüllerüñ zâğ ile olma
Revâ mıdur çü bir hôş gülsitânsın

İgende almağıl ‘uşşâkuñ âhın
Eyâ pîr olası tâze cüvânsın

Bu gün hûbân-ı ‘âlem çâkerüñdür
Göñül tahtında şâh-ı kâmrânsın

Bu ÂHÎ derd ile Ferhâd’uñ oldı
Ki sen ol Husrev-i şîrîn-zebânsın

Ahi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir