Âhî Dîvânı 94

Ahi

? - ?
  • 415 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âh kim kûyuñdan âhumdur beni mehcûr éden
Bâddur zîrâ mekânından ğubârı dûr éden

Leşker-i hûbâna sen şâhı muzaffer eyledi
Kalb-i ‘uşşâka sipâh-ı ğussayı mansûr éden

Ben Ferahşâdum ğam u ğussañla ‘ışkumdur benüm
Hüsnüñi hurşiyd gibi ‘âleme meşhûr éden

Éşidüp cân vérdügüm dildâr sögmiş sinüme
Ol du‘âdur dôstlar kabrüm benüm pür-nûr éden

Begligüñ var ÂHİ’yâ hîç kimseyi görmez gözüñ
‘Işk câmıdur seni hôdbîn ü hem mağrûr éden

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir