Âhî Dîvânı 95

Ahi

? - ?
  • 455 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âh kim hâlî degül bir lahza göñlüm âhdan
N’eyleyem bî-çâre dil kurtulmadı eyvâhdan

Sîneme çekdüm ‘Alî’nüñ Zû ’l-fekârı şeklini
Hem anuñ etrâfını zeyn eyledüm yâ Şâh’dan

Sernigûn gördüm bu gün ağyâr-ı merdûdı yine
Beñzer ol şeytânı sürdüñ éy melek dergâhdan

Dil-berâ seni rakîbüñden sakınsa dil n’ola
‘Âşık olan kişi saklar sevdügüm bed-hvâhdan

ÂHÎ fürkatde fiğândan ölse cânâ ta‘n mıdur
Néceler öldi bilürsin derd ile bu âhdan

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir