Âhî Dîvânı 99

Ahi

? - ?
  • 536 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Uçmasun yañlış haberler ol humânuñ üstine
Âşiyân-ı zâğa varmak düşmez anuñ üstine

Toğrıdur çün kim elif gibi nihâl-i kadd-i dôst
Nokta koyan kim durur ‘âlemde anuñ üstine

Âh-ı serd irişmesün bârid nefesler çok velî
Esmesün yavuz yél ol serv-i revânuñ üstine

Kaşları yayı gibi biñ dürlü sözler söyler halk
Kimse toz kondurmaz ol ebrû-kemânuñ üstine

Eydüñüz yârâna kim sohbet-be-sohbet déyeler
Bir ğazel dédi bugün ÂHÎ fülânuñ üstine

Ahi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir