Âkıbet Fikrinde Yanar Her Ki Ol Âkıl Ola

Ahmedi

1334 - 1413
  • 393 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Âkıbet fikrinde yanar her ki ol âkıl ola
Pes yig ol kim mey içün bu gussadan gâfil ola

Akl âfetdür kişiye bâdedür defi anuñ
Her ki âfet defini terk eyleye câhil ola

Bâœa virme ömri bâœe iç elinden sen anuñ
Kim cemâline göñül hayrân u cân mayil ola

Akl sevdâya düşüp zülfi sevâdında anuñ
Gözler efsûnına fitne câœû-yı Bâbil ola

Sarf it mâlı mey-i sırfa safâ isder-iseñ
Rızk-ıçun zerk itseñ andan saña ne hâsıl ola

Kıl nazar şâhid yüzine diñle fâzıllar sözin
Ger dilerseñ nefsüñi kim fazl-ıla kâmil ola

Bülbül-ile gül-nüvâ vü berk düzmiş Ahmedî
Nice ide tevbe bu demde kişi kim âkıl ola

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir