• 635 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Es-selam ey ulucan, İbn-i Süreyya Kör Ali,
Bab-ı Haydar’da tevarüsle müheyya Kör Ali,
Nam-ı zatın Ali İhsan da olur ya Kör Ali,
Künyeni böylece, yazmaktaki mana, Kör Ali,
Her muhatap nazar-ı dilde serapa Kör Ali!

Künyeniz ailece; eski Kızılbaşoğlu,
Kökünüzden başınız Bab-ı Âli’ye bağlu.
Bilirim ki yüreğin derd-i vatanla ağulu,
Gerçi devlet ile hem-sin, bu siyaset, bu gülü,
Bence tarihi de bıktırdı bu dava Kör Ali!

Pek kolaylık ile olmaz bu işin tesviyesi,
Şekl-i milliyeti bozmuş, tepeden zaviyesi.
Yeni baştan yapınız sahneyi, fikri, piyesi;
Dolmasın bir sürü sırtlanla emel nahiyesi,
Bir iken tecrübeniz oldu dübala Kör Ali.

Her taraftan yine cûşan oluyor, ehl-i hulûl,
Semtiniz olmada çok alçağa mersâ-yı vusül.
Bulmasın fikr-i edânî vü fiten cây-ı husûl,
Çevirin ters yüzüne bunları ettirme kabul,
Oluyor hemdeminiz bir sürü edna Kör Ali.

Açmazın hurdesi malum ya, dışardan görünür,
Ruh-ı maksat bilenin fikrine her an görünür.
Tecrübe ehline ayine-i devran görünür,
Hall-i esrar-ı muamma sana rahşan görünür,
Münkeşiftir sana bu ka’r-ı muamma Kör Ali.

Rehberin şule-i tarih-i mükerrer olsun,
Maksadın hikmet-i azminle mukadder olsun,
Tarh u zaidle bu iş vahdete müncer olsun.
Geçen asâr-ı vekâyi sana ezber olsun,
Ortadan kalkar adamla bu belaya Kör Ali.

İhtiyaç artmalı takdis ile ehl-i hünere,
Nazar-ı gaye uzandıkça, huzur-ı beşere,
Verme yüz, sanata bîgane olan derbedere,
Olmalı hisle mücehhez yazılan bu sefere,
Etmeyin soysuzu ikdar ile bâlâ Kör Ali.

Almayın mahfel-i fikre edevat-ı kenefi,
Seçin eşhâs-ı hıyanet ile ehl-i şerefi,
Çıkmasın ahd-ı karîbin yine şerr-ül-halefi,
Size atfen, kokuyor bir nice amâl-i hafî,
Hakka karşı ürüyor eski heyula Kör Ali.

Fikr-i icad-ı hayat-ı nev olursa hidemât,
Yok, değildir, bu cihetçe, elinizde alât.
Sıçılan boklan tathire gerek tensikat,
Ediniz ehl-i fezâille bu sayi isbat,
Olmasın sahn-ı vatan alçağa me’vâ Kör Ali.

Herkesin lokması bir cevher olursa işine,
Uyar edvar-ı siyaset feleğin gerdişine.
Takmayın her ‘it’i bu mevkib-i sa’yin peşine,
Bu demir leblebidir, gelmez esâfil dişine,
Ehl-i hak belli olur lahzada râ’na Kör Ali.

Beslenir rüy-ı melahat diye bin şahs-ı kabîh,
Bunların varlığıdır millet için zulm-ı sarîh.
Sine-i devleti tarih ile ettik teşrih,
Aşikâr oldu maraz, geçti nezaket, telmih,
İş bu merkezde diyor cümle etibba Kör Ali.

Haladan geldi a sor aklıma ey merd-i metin,
Gösteriş, akıbeti her vakit eyler tayin,
istifaya o kadar teşne ki bu fikr ü zemin,
İşinizde hak erenler ola himmetle mu’in,
Doğruya yardım eder Hazret-i Mevlâ Kör Ali.

Tıp Fakültesi Hastanesi, Haydarpaşa
27.02.1337 pazar sabahı.

Neyzen Tevfik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir