‘Âlem Garîbe Nüsha-i Hikmet-nümâ İmiş

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 408 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Âlem garîbe nüsha-i hikmet-nümâ imiş
Her noktası netîce-i sad-müdde’â imiş

Ol mû-miyânı sîneye sarmak şeb-i visâl
Üftâde-i çeh-i zekana mûmyâ imiş

Kâl eyleyen dili nefes-i ehl-i hâldür
Hep kîl ü kâli zâhid-i huşkun hevâ imiş

Bu ‘asrda gedâ-yi nemed-pûş-i gûşe-gîr
Ser-kişver-i safâ-yi dile pâdşâ imiş

Sâmî bu kâr-hâne-i sîm-âb-esâsda
İksîre ragbet eylememek kîmiyâ imiş

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir