Anber Saçun Girihlerine El Uralı Bâd

Ahmedi

1334 - 1413
  • 564 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Anber saçuñ girihlerine el uralı bâd
Müşgi Hıtâ-y-ıla dahı itmedi kimse yâd

Bülbül güli yañaguña beñzetdi subh-dem
Gül bunca hâr içinde açılıban oldı şâd

Lalüñ ümîœi olmasa zahmına gamzeñüñ
Kalmaya-y-ıdı dahı kimesnede bûd u zâd

Cânlar alur gözüñ saçun îmâna kasd ider
Ne zâlim ola ki anda bu resme ola nihâd

Ne ukdedür kemendi saçuñuñ aceb ki anuñ
Bendine tolaşan bulımaz tâ ebed güşâd

Her kim kemer kuşamadı zülfüñ hevâsına
Ömrini vây vâ-y-ıla ney bigi itdi bâd

Vasfında gözüñüñ nice sihr itdi Ahmedî
Bir işvesine biñden anuñ virimedi dâd

Ahmedi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir