Anberîne kıl saçundan boynuna pîrâye sal

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 436 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Anberîne kıl saçundan boynuna pîrâye sal
Hâle-i müşgîn-i gerd-i mâh-ı dehr-ârâya sal

Öldügümden sonra da şâh-ı şehîdân olayum
Ey hümâ bir kez mezârum üstine gel sâye sal

Gulgulundan tabl-veş âhir tehî olur felek
Şimdi ger kûsun hurûşın kubbe-i mînâya sal

Gün bu gündür biz bu günümüz komazuz yarına
Zâhid ibnü’l -vaktdür vâ’iz anı ferdâya sal

Saldı çün seccâde ‘Aşık zülfi bahr-i eşküne
Hırka-ı sâlûsi var şimden girü deryâya sal

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir