Andan Berü Ki Düşmişem Ol Yardan Irah

Ahmedi

1334 - 1413
  • 595 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Andan berü ki düşmişem ol yardan ırah
Yandum firâk odına dil-dârdan ırah

Dirler ki sabr eyle firâkına sen anuñ
Bülbül nice karâr ide gül-cârdan ırah

Bahtumı gör ki yârdan ider beni cüœâ
Cehd itdügümce kim olam agyârdan ırah

Hâlüñ nedür didüñ ne sorarsın sen anı kim
Bîmâr ola vü düşe tîmârdan ırah

Saldı belâya göñlümi gamzeñ aceb bu kim
Olamaz ol henüz bu dil-dârdan ırah

Sensüz ne dünyi baña ki hoœ cennet-i Naîm
Dûzahdur aña kim ola dîœârdan ırah

Her-dem hezâr-bâr ölüp girü dirilür
Bî-çâre Ahmedî düşeli yârdan ırah

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir