Ârızuñ Hûrşîd-i ‘Âlem-tâb

Bâki

1526 - 1600
  • 468 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Ârızuñ hûrşîd-i ‘âlem-tâb mâhiyyetlüdür
Anuñ içün hüsnüñüñ bâzârı germiyyetlüdür

Câme-i dîbâ ile hûrşîd zîbâlanmasun
Şimdi andan hil’at-i hüsnüñ senüñ şöhretlüdür

Sen tarâvet bâgınuñ bir gonca-i handânısın
Jâle düşmiş tâze gül bir aglamış sûretlüdür

Hançer-i cânân ecel câmına turmaz su katar
Yolına cân virmek anuñ şol kadar lezzetlüdür

Yeñmez âb-ı çeşme-i çeşmüm dökinse lezzetin
Şehd-i şîrîn-i mahabbet şol kadar kuvvetlüdür

Gerçi kim ol gamzeler nâzük geçerler nâzda
Lîkin anlardan hilâl ebrûlaruñ dikkatlüdür

Kimyâdur Bâkıyâ hâk-i cenâb-ı mey-fürûş
Âsitânı hidmetinden kaçma bir devletlüdür

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir