Âşıkam Beytü’l-hazen Bir Cây-i Me’mendür Bana

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 505 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Âşıkam beytü’l-hazen bir cây-i me’mendür bana
Külhen-i âteş-fürûz-i ‘aşk meskendür bana

Bülbül-i âteş-nevâyam berk-i âhum âşyân
Çün semender-fıtrat âteşdân gülşendür bana

Tûr-i ‘aşkam ben tecellîden beri ey mâh-rû
Şu’le-i berk-i cemâlün nâr-i Eymendür bana

Mest-i sahbâ-yi elestem olmazam hîç hûşyâr
Künc-i deycûr-i tarab-hâne nişîmendür bana

Saykal-i tab’um cilâ-senc-i bilûr-i ‘aşkdur
Sâmiyâ âyîne-i esrâr rûşendür bana

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir