Aşk İle Viran

Eşrefoğlu Rumi

1377 - 1469
  • 763 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Aşk ile viran olan imaret ta ebed
Hardır ol her dü cihan oldu selamet ta ebed

Aşk ile aşka uyanlar göre ma’şuk yüzünü
Nef ile nefse uyan oldu melamet ta ebed

Aşık isen teni terk et canı ko canana git
Tene cana kalanın işi hacalet ta ebed

Sen vücudun safhasından yu gider benlik adın
İki cihan devletinden ol feragat ta ebed

Var riyaset bütin uşat yire sal namusunu
Halk içinde nefsi hor et bul saadet ta ebed

Çek mezellet darına kibr ü kine verme aman
Şöhreti ko külli şöhret oldu afet ta ebed

Kim ki şöhret bendine bunda giriftar olduysa
Akıbet toprak olup kıldı nedamet ta ebed

Yürü var dünya ile fahr eyleme Firavn gibi
Bitmez illa ol tefahürden şakavet ta ebed

Fakr ile fakreyle çün “Elfakrı fahri”der Resul
Mala mülke mağrur olma dime heyhat ta ebed

Cifedir dünya anın talibi itler der Nebi
Cife kovan kişinin işi hasret ta ebed

Cid eliyle can gözüne çek mücahit milini
Nefs ile hiç dostluk etme kıl adavet ta ebed

Meskenet ayinesinde bak cemal-i Dost’u gör
Hep hevalardan beri ol Hakk’a yüz tut ta ebed

Kes enaniyet peşini meskenet sikkiniyle
Kaz çıkar benlik kökünü ardına at ta ebed

İşbu yolda günde bin kez ger seni öldüreler
Teslim ol yüzün çevirme vir iradet ta ebed

Aşıka bu yolda can virmek gerek elbette kim
Şöyledir bu aşk içinde örf ü adet ta ebed

Kim ki can virmedi bunda sa’yi oldu hep heba
Gitmedi nefsinden anın hiç habaset ta ebed

Eşrefoğlu Rumi her kim pendini tutar ise
Görmeye iki cihanda ol melamet ta ebed

Eşrefoğlu Rumi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir