Atâ-sâz-i Dil Ol Üftâdeler Dâmâna Düşdükçe

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 446 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Atâ-sâz-i dil ol üftâdeler dâmâna düşdükçe
Yine kayd eyle cânâ defter-i ihsâna düşdükçe

İder kevser terâviş selsebîl-i ‘adnden gûyâ
‘Arak çîn-i cebîn-i dil-ber-i fettâna düşdükçe

‘Aceb mi nazra itmezsem zenahdân-i dil-ârâya
Beyâz-i âbile perde olur çeşmâna düşdükçe

Getür bûy-i latîfi ‘atse-rîz olsun dil-i ‘uşşâk
Sabâ râhun o müşk-i turre-i cânâna düşdükçe

Bulur Sâmî harâbât ehli neşve hem-çü câm-i Cem
Kelâm-i la’l-i dil-ber halka-i rindâna düşdükçe

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir