Ayaguñ Topragın Özler

Bâki

1526 - 1600
  • 512 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ayaguñ topragın özler bulurken gökde yir kevkeb
İşigüñ cânibin gözler zehî ‘âlî-nazar kevkeb

Egerçi gök yüzinde ahter-i ferhunde-fer çokdur
Kanı hâl-i ruhuñ mânendi bir rûşen güher kevkeb

Ne bilsünler karañuda anuñ göz kıpdugın iller
Gice hâl-i ruhuñla bahs içün gelmiş meger kevkeb

Ne taşlar başdı seng-endâz-ı âhum deyr-i gerdûna
Düşen altun kayalardur degül vakt-i seher kevkeb

Mahabbet dâgı yak sînende ferr-i devlet isterseñ
Bilürsin olmaz ey Bâkî sa’âdet-bahş her kevkeb

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir