Ayn-i ‘Âlî Ol İki Nergis-i Câdûña Fidâ

Bâki

1526 - 1600
  • 488 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ayn-i ‘Âlî ol iki nergis-i câdûña fidâ
Yâ zülâl-i lebüñe yâ ruh-ı nîkûña fidâ

Elifi serv gibi bâg-ı mahabbetde bu gün
Kad-i mevzûnuñ ile ol iki bâzûña fidâ

Lâmı erbâb-ı gamuñ kadd-i dü-tâsı mânend
Zülf-i mergûbuñ ile kâkül-i hoş-bûña fidâ

Yâsı her lahza kemânuñ gibi pîçîde olup
Gamuñ okları ile ol iki ebrûña fidâ

Merdüm-i dîde gibi Bâkî kalan noktaları
Ol iki ya kaşuñ altındaki hindûña fidâ

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir