Baña ‘Arz İtmesün

Bâki

1526 - 1600
  • 475 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Baña ‘arz itmesün mihr-i seher ruh
Degül haddüñ gibi ferhunde ferruh

Katı açılmasun devrüñde gonca
İñen ‘arz itmesün gül-berg-i ter ruh

Alınmazdı göñül yâr olmayaydı
Ser-i zülfüñ gibi kec-bâze ger ruh

Tarâvet kesb ider olsañ ‘araknâk
Olur berg-i semenden tâzeter ruh

Dil-i Bâkî nice âbâd olur kim
Yıkar ol gamze-i fettân yakar ruh

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir