Bâga Misâl-i Cû Kim Akar Sâgar Olmasa

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 443 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bâga misâl-i cû kim akar sâgar olmasa
Yâhud kenâr-i cûda leb-i dil-ber olmasa

Lutf-i suhan nezâket-i tab’a nümûnedür
Olmaz nümâyişi ‘arazun cevher olmasa

‘Uşşâk içinde hüsn-i Hudâ-dâdadur nazar
Bir ‘ârız olsa ‘ârıza-i zîver olmasa

Bu köhne âsiyâ hareketden bulur sükûn
Âh-i derûn-i dil gibi bir sarsar olmasa

İtmezdi ka’beteyn-i meh ü mihri halkı zâr
Bu şeş cihât mel’abe-i şeş-der olmasa

Tîr-i nigâhına yine vardur cigerde cây
Kat’â zihâm-i zahm ile dilde yer olmasa

Sâmî ider mi cevheriyân-i hüner kabûl
Eş’âr-i âbdârum eger gevher olmasa

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir