Bahâr Oldı Yine Bülbül Çemende Güft-gû Eyler

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 757 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bahâr oldı yine bülbül çemende güft-gû eyler
Benüm dîvâne gönlüm deşt ü sahrâ ârzû eyler

Elüm alup yabana atma billâhi benüm sâkî
Şu vaktin kim felek destünde hâkümden sebû eyler

Meh öykinmiş sana çarh anun içün âfitâb ile
Yüzine urmaga eksüklügini rû-be-rû eyler

Nişân bulmaz hırâm-ı kâmetünden serv ü ‘ar’arda
Sirişküm sû-be-sû her bâgı gerçi cüst u cû eyler

N’ola boynına salınursa tîgün ‘Âşıkun her dem
Anı hûn-ı cigerle dem-be-dem ol surh-rû eyler

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir