Bak Câm-ı ‘Ayşa

Bâki

1526 - 1600
  • 534 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bak câm-ı ‘ayşa âyine-i pür-safâ budur
Gel gör habâb-ı sagarı necm-i hüdâ budur

La’l-i nigâra cân disem isbâta kâdirin
Erbâb-ı ‘aşk öñinde bu gün müdde’â budur

Göñlüm akıtdı şimdi beni turmaz agladur
Ol şûh-ı dil-sitân ile hep mâ-cerâ budur

Dil mûy-ı yâri memleket-i Çîne beñzedür
İller sevâd-ı mülk-i Huten dir hatâ budur

Agyâr diñler oldı pes-i perdeden bizi
‘Âlemde ehl-i ‘aşka görinmez belâ budur

Âheng-i âhı turma hemân eyle ey göñül
Sâz u nevâ-yı ‘aşka münâsib hevâ budur

Bâkî kelâmı cümleden a’lâ edâ eder
Hakk-ı suhanda hâsıl efendi edâ budur

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir