Bakılmaz Ol Nigeh-i Şâh-bâz-te’sîre

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 751 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bakılmaz ol nigeh-i şâh-bâz-te’sîre
Ki nâhun-efgen olupdur hezâr nahçîre

Niyâz-i magfiret eyler günâh-i mey-hâra
Çemende berg-i rez efşürde olmadın şîre

Ta’arruz itmez idün ehl-i ‘aşka ey zâhid
Geleydi hâlet-i sevdâ-yi ‘aşk ta’bîre

‘Aceb degül dil-i zâhidde olmasa gam-i ‘aşk
Ki nazm olur mı güher rişte-i girih-gîre

Eger surâdık-i tedbîr olursa tû-ber-tû
Yine hicâb olamaz âftâb-i takdîre

Bu şi’r-i tâze-reviş tarh-i tab’-i Sâmîdür
‘Aceb mi ehl-i suhan tâlib olsa tanzîre

Arpaeminizade Sami

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir