Başda Sevdâ-yı Ruhun Efser-i İkbâlümdür

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 474 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Başda sevdâ-yı ruhun efser-i ikbâlümdür
Dilde teşvîş-i hatun nâme-i a’mâlümdür

Levh-i cismümde hadeng-i müjenün zahmları
Alnum üzre yazılan sûret-i ahvâlümdür

Çekerüm zülf-i dırâzun gamın ölinceye dek
Dâr-ı dünyâda benüm itdigüm âmâlümdür

Ser-fürû eylemege atlas-ı çarha komayın
Beni bu delk-i fenâ ile kara şâlumdur

Kâmet ü çeşm ü fem ü zülfi hevâsı ‘Âşık
Benden ayrılmaz ölürsem dahı a’mâlümdür

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir