Ben ne hâkem ni’met-i vuslat ola himmet bana

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 518 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ben ne hâkem ni’met-i vuslat ola himmet bana
Ölicek yâdunla cân virmek yeter devlet bana

Leylâ vü Mecnûn gibi nakkâşlar bir safhada
İkimüz nakş eylemek şâhum yeter vuslat bana

Yine cûyâ-yı zülâlün vaslı kim gark-âb iken
N’ola dinse âşinâ-yı kulzüm-i vahdet bana

Şol kadar müstagrakam nûr-ı tecellün ile kim
Yâr u agyâr adını anmak gelür gayret bana

‘Âşıkâ mestâne olsa n’ola eş’ârum benüm
Cür’a-ı Câmîden irdi neş’e vü hâlet bana

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir