Berf-mânend agarmış kara günlü sakalun

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 487 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Berf-mânend agarmış kara günlü sakalun
Giceyi güne katup irdi şitâ-yı ecelün

Ey kemân-saht sen ebrûsı gamını çekdün
Yâ hadeng-i müjesi hasreti mi bükdi belün

Esmesün hîç kavak yili başunda ‘ar’ar
Göklere degse başun irmez ayagına elün

Kakma şeyhün kapusın isteme himmet andan
Kara başına tokınurdı emi olsa kelin

Vasf-ı la’linde olup tûtî-i gûyâ ‘Âşık
Hak budur kim şekerini çıkarursın gazelün

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir