Bezm-i Gülşende Ki Mutrib Elini Çenge Kodı

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 581 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bezm-i gülşende ki mutrib elini çenge kodı
Nagmesin savt-i hezâr ile bir âhenge kodı

Kârını sihr-i helâl eyledi meşşâta-i mey
Gül gibi yâsemen-i ‘ârızunı renge kodı

Çıkdı eşküm aradan saf-be-saf-i müjgânı
Reh-i nezzârede birbiri ile cenge kodı

Ne bilür anlamayan râbıta-i vahdeti Hak
Şereri âhene mi yohsa reg-i senge kodı

Sâmiyâ fehm idegör neş’e-i sırr-i ezeli
O neşâtı meye ol hâleti kim benge kodı

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir