Bezm-i Ma’nâda Ne Bu Gûş Ü Ne Bu Dîde Gerek

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 500 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bezm-i ma’nâda ne bu gûş ü ne bu dîde gerek
Gûş-i tahkîk-şinev dîde-i cân-dîde gerek

İdegör bâsırayı şâh-reh-i âgâhî
Reh-i bârîk-i nigeh sanma ki hâbîde gerek

Beyt-i mevzûn iki mısrâ’la terâzû gibidür
Anda rabt-i suhan ü ma’nî-i sencîde gerek

Bahr-i kâma heves-i huşk-i vusûl eyleyenün
Tâb-i ye’s ile leb-i hâhişi tefsîde gerek

Hâme ney-şekker ü magzı suhanumdur ammâ
Dehen-i dîde-i insâf ile hâyîde gerek

Lezzet-i kand-i ma’ânî ile Sâmî nazmun
Dü-leb-i mısra’ı birbirine çespîde gerek

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir