Bihîn-siyer Cebeci Kethudâsı Aga Kim

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 723 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bihîn-siyer cebeci kethudâsı aga kim
Odur ocaga viren pertev ü ziyâ hâlâ

Reşîd ü zâbit-i kâr-âzmûde-i âfâk
Salâh ü ‘iffet ile oldı şöhre-i dünyâ

Bu kasr-i pâki bu bâg-i latîfi yapdurdı
Sudûr idüp ana fermân-i lâzımü’l-icrâ

Egerçi kasr ile pürdür fezâ-yi Sa’d-âbâd
Velî bu kâh-i bülend oldı haylî müstesnâ

Güzel nişîmen-i pâkîzedür mahallinde
Mu’ammer ide safâ ile sâhibin Mevlâ

Tamâm olınca bu nev’a dinildi târîhi
Müferrih oldı bu kasr-i musanna’ vü a’lâ

Sene 1135

Arpaeminizade Sami

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir