Bilini Kuçmadadur Ol Sanemüñ Derd ü Belâ

Bâki

1526 - 1600
  • 467 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bilini kuçmadadur ol sanemüñ derd ü belâ
Yogsa ‘âşıklara şîrîn lebi hâzır helvâ

Ser-i zülfiyle hatın örter imiş dirler o şûh
Açmadı kimseye ammâ orayı bâd-ı sabâ

Âteş urmış yüzi gül hırmenine ol mâhuñ
Devr-i sâgarda ruhı ‘aksini kılmış peydâ

Kızarup ruhları gülgûne-i tâb-ı mülden
Şu’le-i sâgar-ı mey destine yakmış hınnâ

Meclis-i meyde leb-i yâre tolaşur dirler
Elüme girmeye mi bir dahı câm-ı sahbâ

Öykünürdi lebüñe câm-ı mey ammâ dönmiş
Bu gün almışlar ele bir yire gelmiş zurafâ

Lûle-i hâme ile çeşme-i dilden Bâkî
Eyledi kâ’ide-i Âb-ı hayâtı icrâ

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir