Bir Çift Turna Uçurdum

Karacaoğlan

1606 - 1679
  • 825 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bir çift turna uçurdum Yozgat dağından
İzin aldım ağasından beyinden
Başı pörkenekli Çavuş köyünden
Erzurum çölüne konun turnalar

Ne çok olur Erzurum’un ağası beyi
Önüme gelir Bayburt’un dağı
Çiftlikli çimenli yolların sağı
Aşkal(e) ovasına konun turnalar

Aşkale ovasında tellerin ığra
Dertlidir aşıkların sinesin doğra
Mihman düşme turnam Tokat’a uğra
Kazova çölüne uğran turnalar

Ne tez gelir Kazova’nın baharı yazı
Önüne gelir Yenihan’ın düzü
Çiftlikli çimenli koca Sarız’ı
Üleş’in gölüne konun turnalar

Üleş’i sorarsan dolu Ermeni
Deliktaş’a çıkıp da medhin vermeli
Şol gidi mancılığı gözden ırmalı
Kızlar kalesine konun turnalar

Kızlar kalesinden hemen uçun
Çavdarın gediğini selamet geçin
Zeytinli Ermeniden bir kadeh için
Maraş’ın ardına konun turnalar

Maraş’ın ardı Gavurdağları
Çıkam Erciyas’ı Gesibağları
Elleri mızraklı Türkmen beyleri
Saçsuna suyuna konun turnalar

Saçsuna suyundan Gürün’e uğra
Aşıntı deresinde batsın gerekmez neyne
Elbistanlı beylerine çok selam söyle
Amik ovasına konun turnalar

Amik ovasında içerler şarap
Küçüğü büyüğü dil bilmez Arap
Yiğidin vatanı vay gidi Halep
Yükünüzü Reyhanlı’da tutun turnalar

Cesure göynücüğüm cesure
Seyran ettim gelip geçen yesire
Kuş doğandan öte koca Mısır’a
Sütdeniz çölüne konun turnalar

Karac’oğlan der ki dediceğin olursa
Şol gidi Halep mahsul verirse
Ben bir turnaya kefil olursa
Kastım ceremenizi görün turnalar

Karacaoğlan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir