Bir Yire Cem’ Olalum Hâtırı Mahzûnlar İle

Bâki

1526 - 1600
  • 445 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bir yire cem’ olalum hâtırı mahzûnlar ile
Zâr zâr aglaşalum dîde-i pür-hûnlar ile

Gülmenüñ oynamanuñ ‘âlemi gitdi şimdi
Hâlümüz söyleşelüm hâli diger-gûnlar ile

Şöyle bî-hûş u harâb eyledi efsâne-i gam
Aklumuz başumuza gelmeye efsûnlar ile

Nakd-i vakt oldı bize eşk-i sefîd ü ruh-ı zerd
Derd ü gam tâlibiyüz akçeler altunlar ile

Ni’met-i rahmet-i Rahmâna yitişdi o velî
Biz ciger hûnı yirüz bunda ciger-hûnlar ile

Kondı sahn-ı çemene ravza-i firdevs içre
Sâyebânlar kurılup çetr-i hümâyûnlar ile

Kapusında işigi hidmetin eyler gılmân
Hûriler karşu turur atlas u eksûnlar ile

Minnet Allâha kemâl-i kerem-i Rabbânî
Eyledi iki cihân devletini erzânî

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir