Bu Kamu Cevr-ile Yâr Cânuma Cândur

Ahmedi

1334 - 1413
  • 559 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bu kamu cevr-ile yâr cânuma cândur
Belki hakîkat-ı cânı cümle cihândur

Agız ne dürc-i güher-durur diyene ben
Nice ideyim şerh anı ki râz-ı nihândur

Kaddi hayâli gözümde dutdı vatan kim
Serv yiri kanda olsa âb-ı revândur

Cân döye mi gamzeñüñ haœengine ol tîr
Tîr-i kazâ bigi râst saht-kemândur

Dîn diler-ise saçuñ muzâyaka yohdur
Cân diler-ise gözüñ ol ana revândur

Yüzüñe kim gün didi kim ay-ıla zühre
Kimsene bilmez hakîkatin bu ayândur

Çünki gözüñ vasfın Ahmedî ide takrir
Dir işiden anı kim zi sihr-i beyândur

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir