Bu Ne Yüzdür Ki Anı Yolda Gören Yoldan Azar

Ahmedi

1334 - 1413
  • 906 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bu ne yüzdür ki anı yolda gören yoldan azar
Cân fidî ayagı tozına nedür gûher ü zer

İderem akl-ıla tedbîr ki irem bir dem aña
Ne diyem çünki bu tedbîrümi takdîr bozar

Vasl-ı ankâdur anuñ nîşe anı isdeye gözüm
Mürg-ı âbı olıban yaşları bahrında yüzer

Bu ne yüzdür bu ne gözdür bu ne kaş u leb ü hâl
Zihî nakkâş ki bu reng-ile bu nakşı yazar

Kimde var zehre ki yüzüñe senüñ zühre diye
Çünki ay-ıla güni yañaguñuñ nûrı bizer

Müşg n’olur ki tolar rûh hevâsı-la cihân
Saçlaruñuñ girihin çünki sabâ yili çözer

Görür olur-ısa Rıdvân yüzüñüñ gül-zârın
Bâg-ı cennetden ü anda ne ki var-ısa bizer

Lebüñi zikr iden olur-ısa diri olur
Ayrulıguñı añan candan ümîœini üzer

Ahmedîden lebüñüñ vasfın işiden eydür
Cevheridür bu görüñ dürri ne lutf-ıla dizer

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir