Bu Nicesi Dehândür Bu Nice Leb

Ahmedi

1334 - 1413
  • 443 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bu nicesi dehândür bu nice leb
Ki dir cânlara her dem nahnü akreb

Yüregüm ditrer uş kim şem bigi
İçüme saldı ışkuñ tâb-ıla teb

Müşevveş oldı göñlüm göreliden
Saçuñuñ leff ü neşrini müretteb

Likâñı iderem Hakdan temennâ
Zihî hûb arzu vü hûb matleb

Yüzüñ hayret saçuñdur dâm-ı mihnet
Havâdis-zâydur bu rûz-ıla şeb

Şerefdür çarha bu kim başmagunâ
Hilâli nal-çe ide necmi kebkeb

Lebüñdendür kelâmı Ahmedînüñ
Zihî şîrin hadîs ü pâk-meşreb

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir