Bu Sûziş Görmedendür Kim Yanardı Ülfet İtseydük

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 472 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bu sûziş görmedendür kim yanardı ülfet itseydük
O şem’-i hüsn ile pervâneveş germiyyet itseydük

İdersek de ketânveş çâk-i ceyb-i hasret itseydük
Tek ü tenhâ gice ol mâh ile tek sohbet itseydük

Ne cürm itdük nedendür kesr-i hâtır câm-i mînâda
Şikest-i tevbe-i sahbâya zâhid niyyet itseydük

‘Aceb irşâd idi ey pîr-i sâhib-feyz-i mey-hâne
Bir iki câm ile def’-i humâra himmet itseydük

Düşüp ayagına mestâne sâkî-i gül-endâmun
O nahl-i ‘işve-perver sâyesinde râhat itseydük

İderdük tâze tâze böyle nazm-i dil-pesend inşâ
Kühen-vâdî-i şi’re biz de Sâmî ragbet itseydük

Arpaeminizade Sami

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir