Bugün Gösterdi Yüzin Bana Muhbûb

Ahmedi

1334 - 1413
  • 418 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bugün gösterdi yüzin baña muhbûb
Zihî rûşen gün ü zî-sâat-i hûb

Gözüm oldı cemâlüñ-ile pür-nûr
Sanasın Yûsuf’a irişdi Yakûb

Gül-istân oldı İbrâhîme âteş
Halâs oldı belâdan girü Eyyûb

Ne kohu buldı zülfüñden sabâ kim
Kamu cânlara böyle oldı mergûb

Lebüñde ohınur uş sırr-ı mektûm
Yüzüñde Allâhü nur olalı mektûb

Bana dirler ki sabr it pend n’itsün
Çün ola ışk gâlib akl maglûb

Cemâlüñdür kelâmı Ahmedînüñ
Anuñ-çundur dil ü cânlara mahbûb

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir