Bulmag İsterdi Aşk İçinde Murâd

Bâki

1526 - 1600
  • 524 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bulmag isterdi ‘aşk içinde murâd
Yâr-ı Şîrîn degül midür Ferhâd

Defter-i fazl u dâniş evrâkın
Sarsar-ı âhum eyledi ber-bâd

Günbed-i çarh u şu’le-i âhum
Tîg-i elmâs u migfer-i pûlâd

Şeş-der-i gamda zâr kaldı göñül
Olmadı vuslatuñ kapusı güşâd

Bâkî hecrüñ gamıyla cân virdi
Dâd ey pâdişâh-ı ‘âlem dâd

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir