Câmuñ Etrâfın Kaçan

Bâki

1526 - 1600
  • 672 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Câmuñ etrâfın kaçan kim seyr ider âvâreler
Çarh-ı mînâfâmı gûyâ devr ider seyyâreler

Yazamaz ebrûlaruñ râsına beñzer bir hilâl
Mâh-ı tâbân bunca yıllardur misâlin karalar

Sen meh-i bedrüñ ziyâsın virmek olmaz ‘âleme
İttifâkî bir yire cem’ olsalar meh-pâreler

Bir Kul oglı âfetüñ kûyında kaldı cân u dil
Kapuya çıkmaz görinmez n’eylesün bî-çâreler

Sâkıyâ gülgûneveş gel bâde-i gülgûnı sür
Lâle-reng olsun kızarsun ol iki ruhsâreler

Derdine dil zahmınuñ ‘aşkuñla dermân eyledüm
Şimdi ‘aşkuñ derdine düşdüm bulınmaz çâreler

Şâh-bâz-ı tab’umuñ pervâzın urmaz kimseler
Çâre ey Bâkî hemân olur öñince varalar

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir