Cânâ ‘Arakla Olmaz O La’l-i Müzâb Telh

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 506 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cânâ ‘arakla olmaz o la’l-i müzâb telh
Çog olsa gerçi şerbeti eyler gül-âb telh

Rûyundan ayrılan ‘arak acı gelür bana
Ayrılmag ile gülden olurmış gül-âb telh

Sensüz behişt ehline kevser hamîm olur
Şevkünle ehl-i dûzehe gelmez ‘azab telh

Milh ücâcı ‘azb-ı Fırât ide şevk-i vasl
Bîm-i fırâkun ile ola şehd-i nâb telh

Yok meyl acı yaşuma cânânda ‘Âşıkâ
Gerçi ki mu’teber olur olsa şarâb telh

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir