Cânâ Ne Leb-durur Bu Ne Yâkût-ı Nâb Olur

Ahmedi

1334 - 1413
  • 1154 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cânâ ne leb-durur bu ne yâkût-ı nâb olur
Kim lal anuñ odından eriyüben âb olur

Yañaguñ üzre zülfüñi görüp göñül didi
Zi hoş benefşe kim gül-i sürha nikâb olur

Nergis gözüñ humârını göreli gözlerüm
Şol câna beñzedi ki içi tolu şerâb olur

Senden cüœa kılan beni bula cezâsını
Şol gün ki az günâha katı çoh ikâb olur

Didüm firâkuñ odına yahma beni didi
Kim âşıkuñ gözi yaş u bagrı kebâb olur

Virme baña azab didüm ışkuña didi
Âşıklaruñ nasîbi cihânda azâb olur

Didüm irem visâlüña remz-ile gözlerüñ
Didi ki Ahmedî bu ne yañlış hisâb olur

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir