Cânda Işkun Olalıdan İhdâs

Ahmedi

1334 - 1413
  • 566 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cânda ışkuñ olalıdan ihdâs
Geldi binüm başuma çoh ahdâs

Işkuñı tâ ebed komaz göñlüm
K’ol ezelden-durur baña mirâs

Seni sever kamusı pîr ü cüvân
Cân virür yoluña zükûr u ünâs

İrse agzuñ yarı yire göreler
Keyfe yuhyi’l-izâme fî’l-ecdâs

Ne-durur akl ışk olan yirde
N’ola saleb çü çeng ura dilhâs

Agzuñ añsam ola ibâret-teng
Saçuñı disem uzanur ebhâs

Işksuz itme Ahmedî göñlin
İy ki sensin şikestelere gıyâs

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir