Cebînine O Perî Zülf-i Müşksâ Asmış

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 359 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cebînine o perî zülf-i müşksâ asmış
Ser-i felâket-i ‘uşşâka bir belâ asmış

Degül surîn ü miyân sun’-i çîre-dest-i hasen
O mûy-i nâzüke bir beyze-i hümâ asmış

Felekde şems ü kamer sanma âh-i şu’le-hurûş
O köhne sakfa dü-kındîl-i pür-ziyâ asmış

Verâ-yi perdeden isbât-i müdde’â müşkil
O da’vî-i emeli hâkim-i kazâ asmış

Dimez k’olur o ki her-heft-kerde-i idbâr
‘Arûs-i câhına mengûş-i i’tinâ asmış

Esîr-i kâfir-i zülf-i siyâh idüp o sanem
Şikenc-i târına sad-cân-i mübtelâ asmış

Şühûd-i ‘âlem-i vahdet ne mümkin ey Sâmî
Vücûd-i çeşm-i dile perde-i hafâ asmış

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir