Cebînüne Tagıt Ol Turre-i Semen-sâyı

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 550 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cebînüne tagıt ol turre-i semen-sâyı
Piyâle-nûş-i cünûn eyle ‘akl-i hod-râyı

Tekellüm eyleyüp ol şâhid-i şikeste-zebân
Kemâl-i şerm ile mahv eyledi Mesîhâyı

Hemîşe zahm-hor-i tîg-i çeşm-i mahmûram
Riyâz-i sînede seyr eyle verd-i ra’nâyı

Esîr-i kâfir-i zülf-i büt-i hoş-endâmam
Ki şîfte-dil ider Yûsuf ü Züleyhâyı

Hazîz-i kûh-i melâmetde olduk âsûde
Sipihre ‘izzet içün itmezüz temennâyı

Harîm-i meykedede sîne-çâk dün gördüm
Hücûm-i keyf ile Sâmî-i mest ü rüsvâyı

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir