Çeküp Fart-i Hücûm-i Gussa Râh-i ‘Ayşa Sed Şimdi

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 465 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Çeküp fart-i hücûm-i gussa râh-i ‘ayşa sed şimdi
Leb-i hamyâze-kâra hod-be-hoddur dest-i red şimdi

Şu’ûnât-i havâdis hep mihek-pîrâ-yi vahdetdür
Ber-â-berdür yanumda imtiyâz-i nîk ü bed şimdi

Metâ’-i kâm-yâb-i çâr-sûy-i bî-niyâzîdür
Müreccahdur libâs-i pâdşâhîden nemed şimdi

Sevâd-i cem’-i erkâm-i kerem ber-’aks-i himmetdür
Hisâb itdüm tehîdür cümle-i sıfr-i ‘aded şimdi

Nigeh-senc-i tahassürdür harîm-i bezm-i ikbâle
Misâl-i halka-i bîrûndur çeşm-i hased şimdi

Olurken ser-keşîde gerdiş-i nezzâreden evvel
Kimün âgûş-zîb-i vaslıdur ol serv-kad şimdi

Harîdâr-i kumâş-i ma’rifet nâ-yâbdur Sâmî
Nefesde kaldı ancak germî-i dâd ü sited şimdi

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir