Cemâlu’llâha Oldı Vech-i Pâk-i Mustafâ Mir’ât

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 535 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cemâlu’llâha oldı vech-i pâk-i Mustafâ mir’ât
Nümâyândur yüzinde pertev-i nûr-i tecelliyyât

Anun nûr-i cemâl-i bâ-kemâli halk olunmışdur
Zuhûra gelmedin ‘ilm-i ilâhîden bu mevcûdât

Nidâ-yi perde-i çeşm-i Kelîm oldı
Velî ol mefhar-i ‘âlem kılup bi’r-rü’ye meşhûdât

Zemînden lemhatü’l-ebsârda seyr itdi eflâki
O nûr-i dîde-i peygam-berân-i mazharü’l-âyât

Ümîdi Sâmî-i bî-çâre kat’ itmez şefâ’atdan
O dergâh-i kerem-pîrâda hâşâ redd ola hâcât

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir