Cemâlün Ârzû Eyler Nigâhum Yâ Resûla’llâh

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 478 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cemâlün ârzû eyler nigâhum yâ resûla’llâh
Çıkar her şeb anunçün ‘arşa âhum yâ resûla’llâh

Şeb-i ‘isyânda kaldum mihr-i ihsânunla subhâsâ
Beyâz eyle meded rûy-i siyâhum yâ resûla’llâh

Anı lutfunla ref’ it kalbüme sedd-i sedîd oldı
Vücûdumdur benüm cürm ü günâhum yâ resûla’llâh

Kerem senden yapışdum halka-i bâb-i temennâya
Kapundan mâ-’adâ yokdur penâhum yâ resûla’llâh

Dür-i ser-tâc-i ikbâlüm gubâr-i âstânundur
‘Ubûdiyyetdür ancak ‘izz ü câhum yâ resûla’llâh

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir