Cemâlün Fikri Aklumı Şehâ Ser-geşte-hâl Eyler

Ahmedi

1334 - 1413
  • 568 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cemâlüñ fikri aklumı şehâ ser-geşte-hâl eyler
Teâlallah zi sâni kim cemâli ber-kemâl eyler

Abîr ü tâze nesrînden saña zülf ü cebîn ider
Gül-ile anber-i terden saña hadd-ile hâl eyler

Senüñ zîbâ cemâlüñi gören kişi acâyibdür
Ki bir lahza firâkuña nicesi ihtimâl eyler

Hezârân âşıkuñ kanın içer her dem gözüñ Yâ-Rab
Nice mihrâb ehlidür bu kim bunca vebâl eyler

Selâsil zülfüñüñ ışkın diler göñül başa ilte
Aceb-durur ki bu mecnûn ne sevdâ-yı muhâl eyler

Halâl uyhuyı gözüme harâm itdi senüñ derdüñ
Harâmî gamzeñe ışkuñ bu kanumı helâl eyler

Niçe kim Ahmedî sinüñ lebüñ vasfını zikr ider
Ter ü şîrîn-hadîs eydür ne hoş rengîn hayâl eyler

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir