Cemâlün Mihri Her Yirde Olurken Gün Gibi Tâli’

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 450 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cemâlün mihri her yirde olurken gün gibi tâli’
Tulû’ itmez benüm külbemde hîç birgün ‘aceb tâli’

Ne kara baht u bed-ahter sitârem var ki zulmetle
Fürûg-ı pertev-i hûrşîd-i rahşâna olur mâni’

Şeb-i târîk-i bahtum bulmaya bir zerrece pertev
Eger her necm bir mihr olup envârı ola lâmi’

Teveccüh itse tâ ki ben zelîl ü zâre bir devlet
Çagırur her tarafdan tâli’-i şûmum ki yâ Dâfi’

Benem ol ‘Âşık-ı nâ-çâr ki ‘âlemde bulımadum
Ne bir muhlis ne bir mesned ne bir melce ne bir şâfi’

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir